Czy przedsiębiorczość to koniecznie sprawa młodszego pokolenia?

Zakładanie działalności gospodarczej przyciąga coraz więcej osób, i to nie tylko młodych. Dzięki osobistemu i zawodowemu doświadczeniu wielu seniorów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jest obecnie zainteresowanych działalnością gospodarczą, a nie przechodzeniem na emeryturę. Czy sukces projektu biznesowego zależy bardziej od entuzjazmu młodego przedsiębiorcy, czy od spokojnej siły i doświadczenia seniora?

Motywacje starszych przedsiębiorców.

Powody, dla których osoby starsze starają się zostać przedsiębiorcami są różne. Powszechne jest błędne przekonanie, że poszukiwanie możliwości zwiększenia dochodów w tych niepewnych ekonomicznie czasach jest bodźcem do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ale motywacje starszych przedsiębiorców wykraczają daleko poza względy finansowe. Wielu z nich w trakcie swojej kariery napotyka na trudności, które spowalniają ich postęp, co stopniowo prowadzi do rozczarowania. Chęć zostania przedsiębiorcą wśród osób starszych jest odpowiedzią na potrzebę zaspokojenia pragnienia niezależności, wyjścia z roli widza i stania się aktorem, udowodnienia, że przed emeryturą mają jeszcze kilka dobrych kart do zagrania. W założeniu swojej firmy widzą sposób na zaoferowanie sobie drugiego życia zawodowego z wartością dodaną, dzięki której będą mieli więcej swobody w samorealizacji.

Kim są ci przedsiębiorcy?

Są to na ogół mężczyźni, w dużej części byli członkowie kadry kierowniczej, niekoniecznie z dyplomami, ale z solidnym przygotowaniem zawodowym i atutami, które przyczyniają się do optymalizacji ich szans na sukces. Niektórzy seniorzy, którzy od dłuższego czasu pozostają bez pracy, również decydują się zamienić przeciwności losu w szansę. Inni łączą pracę zarobkową z emeryturą, aby odkrywać nowe horyzonty lub generować dodatkowe dochody, które pozwolą im utrzymać wysoką jakość życia. Ale są też kobiety, które przywykły do borykania się w meandrach życia rodzinnego i widzą szansę, by wreszcie poświęcić energię swoim projektom. Muszą oni również uzupełnić swoją emeryturę w obecnej sytuacji gospodarczej i są świadomi, że wiele sektorów oferuje im możliwości. Łatwo się o tym przekonać, odwiedzając targi związane ze zrównoważonym rozwojem – zajmują one miejsce, którego nie należy lekceważyć. To samo dotyczy sektora rekreacji i wellness: na przykład zajęć jogi.

Przedsiębiorczość w zaawansowanym wieku: jakie są zalety?

Nie jest przypadkiem, że przedsiębiorczość jest dobra dla seniorów. Posiadają oni niezaprzeczalne atuty do zarządzania swoim biznesem, których czasami brakuje młodym przedsiębiorcom.
Są bardziej dojrzali i potrafią podejmować świadome i rozważne decyzje, dostrzegając i wykorzystując szanse. Z punktu widzenia rodziny, są oni bardziej dyspozycyjni i mogą w pełni zainwestować się w realizację swojego projektu biznesowego. W przeciwieństwie do młodszych osób, często dysponują oni znacznym majątkiem, który mogą bez ograniczeń przeznaczyć na działalność gospodarczą. Uwolnieni od dużej części zobowiązań finansowych, mają dostęp do bardziej atrakcyjnego oprocentowania kredytów w bankach. Ponadto posiadają duże doświadczenie, które jest ważniejsze od studiów i dyplomów, jakimi obdarzona jest większość ich młodszych kolegów. Ich sieć kontaktów zawodowych jest już dobrze rozwinięta, znają konkurencję, wiedzą jak dotrzeć do swoich potencjalnych klientów i wzbudzić ich zainteresowanie, aby pozostali lojalni. Wreszcie, choć przyznają, że opanowanie nowych narzędzi technologicznych może przyczynić się do poprawy ich wydajności, nie gardzą starymi, dobrymi metodami pracy, które się sprawdziły i często wiedzą, jak połączyć je z korzyścią dla firmy.